Tažní koně nás fascinují svou velikostí, mohutností a silou. K tahání nákladu a kočárů byli koně využíváni již odedávna, na tažnou sílu zvířat se člověk musel spoléhat až do doby, než byly vyvinuty automobily, což je jen něco málo před sto let. V padesátých až šedesátých letech minulého století stavy koní prudce klesly a dnešní počet je pouhým zlomkem. Tažné koně se naštěstí podařilo zachránit před vymizením a i v moderním světě mají své místo. Nejvíce je jich sice využíváno k práci, ale jsou také oblíbenými koňmi rekreačními, hipoterapeutickými a pro agroturistiku.

Chov tažných koní na našem území

Na našem území má chov chladnokrevných koní určených k tahu velmi dlouhou tradic. Přírodní podmínky spolu s povahou lesnických a zemědělských prací vyvolaly potřebu chovu tažných koní ochotných k práci, silných a vytrvalých. V rámci zemí Evropy byly různé oblasti s chovem chladnokrevných koní, a to vše na základě plemene belgického a norického. Na našem území vznikla tři chladnokrevná plemena, a to norik, slezský norik a českomoravský belgik. V řádech jednotlivých plemenných knih jsou definovány jejich charakteristické rysy a také chovné cíle. Na každé z těchto plemen mají chovatelé trochu odlišné exteriérové nároky, ale shodný užitkový cíl. K tažným koním se může řadit i hucul.

Tažní koně ve světě

Nejen u nás, ale i jinde ve světě byli tažní koně velmi potřební a dnes jsou chováni nejen pro práci, ale i pro jezdecké účely a ze záliby. K těmto plemenům patří shirský kůň, irský cob, clydesdale, peršeron nebo irský tažný kůň

Typické znaky chladnokrevníků

Tažní koně jsou přiměřeného temperamentu, pracovití, pohybliví, dobře krmitelní a s výraznými chody. Měli by být bez charakterových vad a dobře ovladatelní. Charakteristický je především silný osvalený krk a mohutná štěpená záď. Tažní koně mají méně výrazný kohoutek a dospívají ve třech až pěti letech, podle plemene.

Využití tažných koní v dnešní době

V minulosti tažní koně měli nenahraditelnou roli v zemědělství a lesnictví. S postupnou industrializací a mechanizací zemědělství byla jejich úloha potlačena. Dnes zůstalo pouze jedno odvětví, kde jsou nenahraditelní a to, práce v lese, manipulace se dřevem. Přibližování dřeva koňmi je k lesnímu ekosystému šetrné a v některých oblastech jedinou možností. V dnešní době je pokles početního stavu chladnokrevníků zastaven. Plemena českomoravský belgický kůň a slezský norik jsou dokonce u nás zařazena do programu na ochranu genových zdrojů domácích plemen hospodářských zvířat.

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.