Shirský kůň patří k největším plemenům koní na světě. Jeho zástupce, valach jménem Samson, byl dokonce zapsán v Guinessově knize rekordů jako největší kůň na světě s kohoutkovou výškou 220 cm a váhou 1524 kg v roce 1850.

Historie plemene

Shirský kůň je plemeno původem z Anglie, pojmenováno podle hrabství, ve kterých vzniklo. K jeho předkům patří tzv. Velký kůň, rytířský středověký kůň určený pro válečné jezdectvo, s kohoutkovou výškou okolo 160 cm. Těžcí koně se začali více využívat v zápřeži a měnila se i jejich tělesná stavba. Probíhalo křížení s frískými, vlámskými a belgickými hřebci. Zajímavostí je, že tehdy se jednalo o vraníky, jiná zbarvení se začala objevovat až v 18. století a tito koně se začali označovat pojmem „shirský kůň“. Na konci 19. století vznikla společnost, zabývající se chovem tohoto koně a jméno tohoto koně se stalo roku 1884 oficiálním. Počátkem 20. století zažívalo plemeno rozmach a koně byli vyváženi i do Ameriky, ale během 2. světové války jejich počet klesl, jelikož pro ně nebylo využití. Naštěstí plemeno nevymřelo a v poslední době se stává oblíbeným.

Charakteristika plemene

Kohoutková výška tohoto koně se pohybuje od 170 cm v kohoutku výše, váha dosahuje jedné tuny i více. Jde o mohutného koně s přiměřeně velkou hlavou s mírným klabonosem. Krk je delší, u hřebců s výrazným tukovým hřebenem, hrudník hluboký, plece dobře osvalené, stejně jako hřbet, bedra a záď. Typické jsou dlouhé a jemné rousy na končetinách. Vyskytuje se v barvách vraník, hnědák, grošák a bělouš, ale i v jiných, ryzáci nejsou zařazováni do chovu. Časté jsou bílé odznaky.

Povaha a využití

Plemeno shirský kůň je typické dobráckou povahou a živým, ovšem vyrovnaným temperamentem. Je pracovitý, vytrvalý a odvážný, má elegantní chody. Krok a klus je prostorný, s výrazným a dobrým posunem vpřed, cval a trysk jsou klasické.

Před 2. světovou válkou byl shirský kůň využíván zejména v zemědělství a průmyslu, s postupnou mechanizací se ale toto využití omezovalo. Dnes je chován především pro svou dobrou povahu a impozantní vzhled. Uplatňuje se například v těžkém tahu a soutěžní orbě, v rytířských show, zápřahu, používá se ale i pro práci, typicky pro potah pivovarských vozů, v lesnictví a zemědělství. Díky jeho dobré povaze s ním mohou pracovat i děti.

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.