Schvácení kopyt, zvané též laminitis, je nemoc, která má jako hlavní rizikové faktory nesprávnou výživu a tělesné dispozice. Určitě jste o ní už slyšeli, pokud se v prostředí chovu koní pohybujete. Dá se říct, že společně s kolikami a úrazy jde o největší nebezpečí, které po zdravotní stránce na koně číhá. Jedná se o kompletní metabolické onemocnění, jehož důsledkem je ve finále změna kopytní anatomie, konkrétně rotace nebo pokles kopytní kosti. Může dojít až k „proděravění“ chodidla kopytní kostí před hrotem střelky. Postiženy bývají ve valné většině případů přední končetiny, ale objevuje se i u zadních.

Laminitida má akutní i chronickou fázi. Po působení spouštěčů vznikají charakteristické akutní příznaky jako bolestivost a kulhání. Někdy ale zůstává majitelem nepovšimnuta a přechází do chronicity.

Při laminitidě dochází ke změnám na kopytní škáře, což je zjednodušeně řečeno bohatě prokrvená struktura, udržující stěnu kopyta u kopytní kosti. Lístkový spoj kopytní stěny a kopytní kosti se „rozpojí“. Teorií, jak k tomu dojde, je více, nejčastější je teorie zánětu, enzymů nebo nedostatečného prokrvení.

Jaké jsou spouštěče a příčiny schvácení kopyt?

Příčin schvácení kopyt může být vícero.

Mechanická příčina je většinou taková, když kůň z důvodu úrazu více zatěžuje zdravou končetinu, kopyto je příliš vystrouháno, kůň pracuje na tvrdém povrchu, dlouhodobě stojí nebo je příliš přerostlá kopytní stěna.

Celkové příčiny jsou závažnější a častější, mluvíme o systémové laminitidě. Vlivem zdravotního problému v jiné části těla se dostávají toxiny do krve, vyvolají tvorbu zánětlivých nebo jiných nežádoucích látek a ty se krví dostanou až do lístkové škáry kopyta. Ta je na jejich působení velmi citlivá a schvácení je na světě. Spouštěčem může být jakýkoliv zánět v těle, například zápal plic, zánět střeva, zadržení lůžka po porodu, metabolické onemocnění, hormonální onemocnění, narušení bakteriální rovnováhy ve střevech nebo aplikace kortikoidů. Frekventovanou příčinou laminitidy jsou lehce stravitelné cukry, například pozření velké dávky jádra nebo trávy bohaté na fruktany.

Spouštěčem laminitidy může být i metabolický syndrom a zvýšení hladiny inzulinu. Takovým koním často stačí menší dávka jádra nebo bohatší pastva k vyvolání schvácení kopyt.

Jak se schvácení kopyt projevuje

V mnoha případech se objevuje kulhání, ale nemusí to být pravidlem. Při závažném akutním schvácení kůň kulhá nebo leží, kopyta jsou horká a bolavá, má typický „schvácený“ postoj. Kůň může mít také průjem, horečku, zrychleně dýchá a projevuje se na něm bolestivost.

Při chronickém schvácení se objevuje kulhání (občasné nebo trvalé) a změny tvaru kopyta.

Diagnostika a léčba laminitidy

Diagnosticky významný je rentgen kopyta a také se někdy provádí angiografie, tedy zobrazení cév v kopytě.

Léčba schvácení kopyt je složitá. Koně musí na postižených kopytech stát, protože fyziologicky nejsou stvořeni k tomu, aby delší dobu leželi. Léčba se musí začít ihned a razantně. Potřeba je odstranit příčinu laminitidy, podat léky tlumící bolest, zánět a rozšiřování cév, udržet pod kontrolou srážlivost krve a celkový zdravotní stav.

Koně je vhodné dát do velkého, vhodně nastlaného boxu, aby mohl kopytu poskytnout vhodnou polohu. Samozřejmostí je odebrání jádra a krmení pouze senem. Někdy lze chodidlo a střel podepřít speciálním obvazem.

Při chronické laminitidě je třeba dodržovat dietu, koně krmit převážně senem, zvolit léky podle potřeby a také přiměřený pohyb aby se stav nezhoršoval. Využívají se i speciální úpravy kopyta a podkování.

Co můžete pro svého koně udělat, abyste schvácení předešli?

Jaká je prevence vzniku schvácení kopyt?

  • Koně nepřekrmovat a dopřát mu vyváženou krmnou dávku
  • Na změnu krmení navykat postupně
  • Nekrmit nárazově
  • Vyhýbat se ztučnění koně
  • Udržovat kopyta v dobré kondici
  • Vyhnout se náročné práci na tvrdém povrchu
  • Minimalizovat stres koně

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.