Sarkoidy jsou nejběžnějším typem novotvarů kůže u koní a nejčastější formou rakoviny u těchto zvířat vůbec.

U jakých koní a na jakých místech se sarkoidy vyskytují?

Tyto kožní nádory se objevují zejména na uších, pyscích, břiše a okolo očí. Jejich chování je poměrně nepředvídatelné, existuje několik typů a léčba bývá problematická. Výskyt sarkoidů není závislý na plemeni, pohlaví nebo věku koně. Větší tendence výskytu byla ale prokázána u arabských plnokrevníků a quarter horse. Všechny typy sarkoidů mají tendenci k recidivě. Při poškození (hmyzem, postroji, při čištění, traumatem nebo následkem biopsie) se mohou změnit v agresivnější typ. Některé typy zůstávají dlouhou dobu beze změny, jiné agresivně narostou během několika dní nebo týdnů. Zajímavostí určitě je, že někdy onemocnění samo odezní, bez vnějšího zásahu.

Čím jsou sarkoidy nebezpečné

Platí, že čím dříve se sarkoidy začnou řešit, dokud jsou ještě malé a dobře dostupné tím, lépe. Většina se totiž časem nezmenšuje, ale právě naopak. Sarkoidy neohrožují bezprostředně život koně, jelikož nemetastazují do vnitřních orgánů, ale mohou mechanicky vadit (například pod sedlem nebo v místě podbřišníku) a ztížit tak využití koně. Zanedbatelná není ani kosmetická stránka věci.

Typy sarkoidů

Rozeznáváme 6 typů sarkoidů, mají různý vzhled, rychlost růstu a řešení.

  1. 1.       Okultní

Jedná se o okrsek bez srsti hyperkeratózního vzhledu, roste pomalu, v případě poranění nebo podráždění se může změnit na jiný typ. Může zůstat několik let bez léčby, ale pokud se změní, je třeba jej řešit.

  1. 2.       Verukózní

Tento sarkoid je podobný bradavici, roste pomalu a je málo agresivní.

  1. 3.       Nodulární

Jde o podkožní lézi, dobře ohraničenou. Je spojený s kůží nebo ne, podle toho rozlišujeme dva podtypy. Může se měnit na agresivnější formu.

  1. 4.       Fibroblastický

Tento sarkoid má vzhled „živého masa“, často vzniká při poranění jiných typů sarkoidů, snadno krvácí a je atraktivní pro hmyz. To vede k rozšíření na jiná místa nebo dokonce i na jiné koně. Pro chirurgické odstranění je nejméně vhodný.

  1. 5.       Smíšený

Jde o přechodný typ mezi ostatními typy, může být i jejich kombinací v důsledku poranění.

  1. 6.       Maligní

Vzácný, mimořádně agresivní typ, neexistuje proti němu zatím účinná terapie.

Terapie sarkoidů

Je potřeba především určit správně typ sarkoidu a podle toho zvolit i nejvhodnější terapii. Lékař musí zvážit, zda odebírat vzorek biopsií nebo ne, protože biopsií se může sarkoid začít šířit. Většinou se biopsie neprovádí a začíná se rovnou s léčbou.

Volba způsobu léčby závisí na typu, velikosti, počtu, umístění a době trvání sarkoidu. Mnoho metod je finančně náročných a často je zapotřebí léčbu opakovat.

Chirurgické nebo medikamentózní řešení?

Chirurgické řešení sarkoidů je možné jen u některých typů. Je třeba provádět jej velmi obezřetně, ab nedošlo k ještě většímu rozsevu nádorů.

Aplikace speciálních lokálních chemoterapeutik je další variantou. Používá se především AW4 pasta. Jde o látky vysoce toxické a žíravé, proto je při jejich aplikaci potřeba dbát přísných pravidel. Mazání provádí veterinární lékař, nikoliv majitel koně.

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.