Obratlovci (latinsky Vertebrata )jsou skupinou živočichů, patřící ke strunatcům. Vytvořila se u nich vnitřní kostra, chrupavčitá nebo kostěná, s dobře odlišenou hlavovou částí. V porovnání s bezobratlými jde o výrazně větší živočichy. Za největšího obratlovce je považován plejtvák obrovský, s hmotností až 200 tun. K nejmenším obratlovcům je řazena žába Paedophryne amauensis žijící na Nové Guinei nebo malá rybka Schindleria brevipinguis, které dosahují délky těla 7 až 8 milimetrů.

Znaky obratlovců

Jaké jsou charakteristické znaky obratlovců?

 • Bilaterálně (oboustranně) souměrné tělo
 • Vnitřní kostra, páteř tvořená obratli, lebka
 • Centralizované hlavní smyslové orgány
 • Nefron jako základní vylučovací jednotka
 • Uzavřená cévní soustava
 • Trubicovitá nervová soustava, která je chráněna kostěnou nebo chrupavčitou schránkou
 • Nervová soustava je rozdělena na centrální a periferní
 • Mnohovrstevná kůže

Obratlovci se dělí na bezčelistnatce a čelistnatce. K zástupcům bezčelistnatců patří mihule a sliznatky.

Čelistnatci zahrnují:

 • Třída Ryby
 • Třída Paryby

Nadtřída Čtyřnožci (Tetrapoda):

 • Třída Obojživelníci (Amphibia)
 • Třída Plazi (Reptilia)
 • Třída Ptáci (Aves)
 • Třída Savci (Mammalia)

Tělo obratlovců je rozděleno na hlavu, trup a ocas.

Samotný název obratlovců je odvozen od přítomnosti obratlů, tvořících páteř jako osu a oporu těla, nahrazující hřbetní strunu. Všichni obratlovci mají lebku, pevnou schránku, ve které je umístěn mozek.

Obratlovci mají párové a nepárové končetiny ( ty ale zanikly u suchozemských).

Základním orgánem pohybu jsou svaly (příčně pruhované, hladké, srdeční).

Povrch těla tvoří kůže a kožní deriváty (srst, peří, šupiny, bodliny, drápy, rohy, kopyta).

K přijímání, zpracování a využití potravy slouží trávicí soustava. Její části jsou:

 • Ústní dutina
 • Jazyk
 • Zuby
 • Jícen
 • Žaludek
 • Tenké střevo
 • Tlusté střevo
 • Játra
 • Slinivka
 • Žlučník

K výměně plynů mezi tělem živočich a prostředím slouží dýchací soustava. Vdechován je kyslík, krví transportován po těle, přeměněn na oxid uhličitý, který je krví odveden do plic a vydechován.

Tělní tekutiny jsou obsaženy v buňkách i mimo ně. Mimobuněčné se dále dělí na cévní a mimocévní. K základním tělním tekutinám patří krev, lymfa a tkáňový mok.

Oběhová soustava se skládá ze srdce a cév. Srce pumpuje krev, cévy se dělí na tepny, žíly a vlásečnice.

Vylučovací soustava odvádí škodlivé a odpadní látky z těla. K orgánům vylučovací soustavy patří ledviny, močovody, močový měchýř a močová trubice.

Rozmnožování obratlovců je výhradně pohlavní a všichni jsou oddělného pohlaví. Většina obratlovců má vnitřní oplození (s výjimkou ryb), a přímý vývin bez stadia larvy.

řídícím soustavám obratlovců patří nervová a hormonální soustava. Nervová soustava se dělí na centrální a periferní. Tvoří ji mozek, mícha a nervové buňky. Hormonální soustavu tvoří žlázy s vnitřní sekrecí, které ovlivňují organismus pomocí hormonů.

Lymfatická soustava odvádí zplodiny a také je součástí imunitního systému. K orgánům imunitního systému, který slouží k rozeznání a zneškodnění všeho cizorodého a potencionálně škodlivého patří kostní dřeň, slezina, brzlík, mandle a u ptáků Fabriciova bursa.

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.