Koupě a prodej koně nejsou jednoduchou záležitostí a bez řádné smlouvy by se rozhodně obejít neměly. Dokladem ke koupi koně rozhodně není průkaz koně, jak se někteří lidé mylně domnívají! Cena koně se pohybuje v řádech tisíců, desetitisíců nebo dokonce statisíců korun a nejde o zanedbatelnou transakci. Navíc se starostí o koně jsou spojeny další a další výdaje, které se mohou ještě navýšit, pokud bychom pořídili špatně, a kůň měl například zdravotní problémy nebo skryté vady, o kterých jsme nevěděli.

Bez kupní smlouvy ani ránu

Patřičným právním podkladem a dokladem při koupi koně je bezesporu kupní smlouva. Ta zaručuje, že eventuální komplikace související s prodejem a koupí koně mají šanci být řádně řešeny a vyřešeny. Smlouva musí mít ale určité zákonité náležitosti podle Občanského zákoníku, a být sepsána správně. Měla by ošetřit transakci, tak aby následně nedocházelo k nesrovnalostem ve smluvních vztazích mezi dvěma smluvními stranami.

Právním předpisem, který kupní smlouvy upravuje, je tedy zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Smlouva pak musí splňovat vše, co je v tomto zákoně uvedeno. Předmětem plnění smlouvy je v tomto případě kůň, živé zvíře, v čemž spočívá specifičnost této smlouvy.

Vzor kupní smlouvy na koně je k nalezení na internetu. Je dobré si ji poupravit podle konkrétní situace, ale hlavní součásti by měly zůstat. Samozřejmě je rozdíl, kupujeme-li sportovního koně za statisíce nebo poníka jako společníka pro svého koně.

Náležitosti kupní smlouvy na koně

Kůň musí být v kupní smlouvě řádně a přesně identifikován.  Důležitý je pak zdravotní stav a kondice koně. Pasáž o zdravotním stavu koně a o tom, že prodávající kupujícího pravdivě o tomto stavu informoval, a kupující se s těmito fakty seznámil, je nezbytná. Nesrovnalosti, které při zanedbání těchto náležitostí vznikají, jsou velmi časté.

Vhodné je, aby v kupní smlouvě bylo uvedeno, kdy přesně přechází vlastnictví koně z prodávajícího na kupujícího, pro případ že by se kůň například zranil.

Kupující by měl věnovat bedlivou pozornost problému skrytých vad, které by měly být smluvně ošetřeny. V tomto případě totiž bývá mnohdy nejlepším řešením koně vrátit.

Nezbytností jsou podmínky, za kterých je možno od smlouvy odstoupit, a co z toho bude pro smluvní strany vyplývat.

Upraven musí být i způsob finanční transakce, tedy přesná částka a způsob placení, což je na dohodě smluvních stran. Samozřejmostí je, jako u každé smlouvy, na konci prohlášení o tom, že si obě smluvní strany smlouvu důkladně přečetly, rozumí jí, s obsahem souhlasí a podepisují z vlastní vůle.

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.