Samice koně se nazývá klisna. Pohlavně dospívá ve věku 1 až 1,5 roku. V tomto období u ní dochází k první říji. V tomto věku je ale příliš brzy na chov, tělesně ještě není klisna dospělá. Chovná dospělost, tedy věk, ve kterém již může být připuštěna, přichází ve věku 3 až 4 roky.

Pohlavní cyklus klisny

Pro to, aby klisna úspěšně zabřezla při připuštění, je důležité rozumět pohlavnímu cyklu klisen a vědět něco o jejich říji. Jen tak odhadneme správný okamžik, kdy ji připouštět. Klisna je polyestrické zvíře, to znamená, že během roku prodělá několik říjových cyklů. Jeden říjový cyklus trvá průměrně 21 dní, samotná říje, kdy je schopná klisna zabřeznout, pak 3 až 9 dní. Během roku se pak dostavuje i období pohlavního klidu bez říje, které se nazývá anestrus, většinou je to v zimě. To, zda je klisna schopná zabřeznout, ovlivňuje řada faktorů, mezi které patří věk, výživný stav a psychická pohoda. Svůj vliv mají i světelné podmínky, které ovlivňují produkci pohlavních hormonů.

Příznaky říje klisny

Říje se někdy také nazývá „blýskání“. A to proto, že rytmicky otevírá a zavírá vulvu, přičemž probleskává sliznice. Klisna také častěji močí, typické je zdvihání ocasu. V tomto období se může trochu změnit chování klisny, bývá hůře ovladatelná. Ideální doba k připouštění je 1 až 2 dny ke konci říje, klisna je v přítomnosti hřebce klidná a nechá se připustit. Připouštění probíhá přímo hřebcem nebo za pomoci inseminace.

Jak se diagnostikuje březost klisny

Březost klisny je zapotřebí diagnostikovat co nejdříve, aby se tomu přizpůsobil chovný režim a dbalo se na její zdraví a vývoj hříběte. Březost klisny trvá průměrně 333 dní. Pro zjištění březosti se používá několik metod. Paří mezi ně rektální vyšetření, pohmatem přes konečník, které lze úspěšně použít již po 3 týdnech od připouštění nebo inseminace. Dalšími metodami je laboratorní vyšetření moči nebo krve na pohlavní hormony. Jsou spíše pomocným ukazatelem. Rozšířené je vyšetření ultrazvukem. To je potřeba především pro zjištění přítomnosti dvojčat.  Pokud klisna čeká dvojčata, musí se tomu zamezit, protože je vysoké riziko komplikací.

Výživa klisny

Březí klisna potřebuje správnou a kvalitní výživu, aby se hříbě mohlo v pořádku vyvíjet. V první třetině březosti krmíme klisnu stále stejně jak je zvyklá, neděláme náhlé změny, a nepřidáváme více krmiva. Od druhé třetiny potřebuje více energie. Důležité ale je, aby klisna netloustla, to je příčinou komplikací. V poslední třetině hříbě nejvíce roste. Klisna potřebuje dostatek energie i živin, pozor ale na koliky, všechny změny musí být postupné. Krmíme v menších dávkách víckrát denně. Výživové doplňky konzultujeme s veterinářem.

Fyzická zátěž březí klisny

Zezačátku březosti může klisna pracovat, jak je zvyklá. Od druhé třetiny náročnost omezíme a přizpůsobíme. V Poslední třetině ji už pouze pouštíme do výběhu, aby si náročnost pohybu určila sama.

Klisna a hříbě

Klisna rodí většinou stranou od stáda, pokud je na pastvině, nebo v porodním boxu. Jakmile pak uzná za vhodné, nebo po rozhodnutí chovatele, se pak klisna s hříbětem vrátí ke stádu. Odstav hříběte probíhá okolo půl roku věku. V přírodě může trvat i déle.

Klisna a stádo

Koňskému stádu zpravidla velí klisna. Bývá to ta nejstarší a nejzkušenější. Rozhoduje, kam se vydat za potravou a vodou. Ostatní klisny nebo valaši jsou jí podřízené.

Povaha klisny

Klisny bývají oproti valachům více náladové, a někdy je s nimi horší pořízení. Citlivěji reagují na určité podněty, a vlivem hormonálních změn může být jejich výcvik a jezditelnost v určitých obdobích horší.

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.