Koně mají zcela odlišný způsob života, než lidé, a proto také jinak spí. Koně jsou v přírodě lovená zvířata, stále na nohou a ve střehu před potencionálním ohrožením. Přepokládá se u nich časté rušení z odpočinku a jsou pro něj přizpůsobeni. Jakmile koně něco ohrožuje, jsou připraveni na okamžitý úprk a to nejde, pokud by spali „na jeden zátah“.  Opakované rušení nemá za následek ospalost druhý den a snížené reakce.

Spánkový režim koní

Koně mají specifickou spánkovou strategii. Spí krátce a několikrát denně. Spánek může být opakovaně přerušován, a přesto účinkuje, většinou jde o 15 minutové intervaly. Denní celková doba spánku kolísá podle situace od několika hodin po pár minut. Při spánku nemusí koně ležet, zaujímají několik poloh. Největší část spánku stráví vestoje podřimováním. Vleže spí poměrně málo, většinou jen několik minut denně, někdy vůbec. Ležet mohou na boku, na břiše nebo ve sternální poloze. Na boku si mohou dopřát hluboký a REM spánek.

Na kvalitu a délku spánku má vliv věk. Mladí koně a hříbata toho naspí více a spánek je hlubší. Hříbě v několika týdnech po narození prospí až půl dne. Staří koně spí častěji, ale spíš podřimují.

Spánek vestoje

Jak takový spánek ve stoje vypadá? Kůň sníží hlavu, váhu přenese na přední končetiny, jedna zadní je pokrčená a opřená o špičku kopyta, či zavřené. Pysky jsou povolené, uši uvolněně klesnou. Spí lehce, spíše podřimují, ale přesto si tímto způsobem dokážou hodnotně odpočinout. Jak to, že koně zvládají spát ve stoje? Jejich končetiny jsou vybaveny takzvaným statickým aparátem, s podobou funkcí jako sloup. Klouby, šlachy a svaly se jakoby „uzamknou“ a končetiny se nepokrčí. Kůň může uvolnit do určité míry svaly svého těla a odpočinout si. Kdyby se k němu přikradl predátor, může kůň ihned utéct pryč.

Spánek vleže

I přes to si ale kůň potřebuje alespoň jednou za čas lehnout a usnout s využitím REM fáze spánku, nejlépe každý den na chvíli, ale stačí i co pár dnů, nejhůře co pár týdnů. Protože je spánek vleže pro koně potencionálně nebezpečný, nikdy neleží všichni členové stáda najednou, minimálně jeden jedinec „hlídkuje“.

Strategický výběr místa k odpočinku

Místo, kde koně odpočívají, strategicky vybírají, aby z něj byl dobrý výhled do dálky a v případě nebezpečí mohli ihned utéct. Nejlépe je to v otevřeném prostoru, postaví se tak, aby mohli dobře zachytit pachy šelem ve větru.

Bezpečí především

Spánek záleží především na tom, jak se kůň cítí bezpečně a jaká je aktivita v jeho okolí. Z pohledu koně je nejbezpečnější volný prostor, kde má rozhled a kde může v případě potřeby ihned utíkat, spolu se společností dalších koní. Koně venku ve stádě spí mnohdy více, než koně v boxech. Co se týče povrchu, na který se ke spánku vleže uloží, neradi mají mokro a bláto, klidně se vyspí i na suché tvrdé zemi. Podestýlka ve stáji je samozřejmě nezbytností. Dobrý povrch je důležitý hlavně u koní starých nebo nemocných, a u těch, kteří mají problém s leháním a vstáváním.

Mnohem méně spí koně přestěhovaní do nového prostředí, koně ve stresu, nebo ti, kterým se zdá prostor okolo nich příliš těsný. Koně jsou naštěstí zvířata poměrně přizpůsobivá, a proto si dokážou zvyknout na ledasjaký režim a podmínky. Přesto bychom se měli snažit, aby měli podmínky co nejvíce ideální a mohli si řádně odpočinout.

Pokud si koně po několik dní či týdnů nebude moct lehnout a využít výhod REM spánku, vyskytne se u něj spánková deprivace a bude „usínat vestoje“, hlavně ve chvílích, kdy je kolem něj klid, vypadá to podobně, jako u nevyspalého člověka. Proto je potřeb pro koně zajistit takový prostor a podmínky, aby si mohl lehnout, chce-li.

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.