Stát podává chovatelům koní pomocnou ruku v podobě státních dotací. Na vytváření dotačního programu se spolupodílí Asociace svazu chovatelů koní České republiky spolu s jednotlivými svazy plemen koní. Čerpány jsou z národních podpůrných programů a z Programu rozvoje venkova. Chovatelé koní mohou čerpat dotační podpory za dodržení stanovených podmínek. Konkrétní podmínky jsou k dispozici na stránkách ministerstva a u příslušných chovatelských sdružení.

Dotace vyplácené prostřednictvím uznaných chovatelských sdružení

Ministerstvo zemědělství ČR vydává zásady pro poskytování dotací v daném kalendářním roce. Příslušnému uznanému chovatelskému sdružení jsou poskytovány finance v rámci dotačních programů. Jedná se především o dotace na výkonnostní zkoušky, odhad plemenné hodnoty a kontrolu dědičnosti. Jaké to jsou především?

  • Podpora na zajištění plemenitby koní formou inseminace.
  • Podpora na klisnu, která úspěšně absolvuje zkoušky výkonosti a je zapsána do plemenné knihy.
  • Podpora pro zajištění kontroly užitkovosti a dědičnosti plemene anglický plnokrevník a klusák.
  • Podpora na zajištění testování užitkových vlastností mladých plemenných koní, a to ve vyšším stupni kontroly užitkovosti.
  • Podpora testování se týká provozování zařízení, ve kterých se v rámci šlechtitelského programu provádí posuzování a testování hřebečků.

Tyto dotace se vyplácejí prostřednictvím uznaných chovatelských sdružení. Jejich členové jsou informováni o tom, jak tyto dotace mohou získat.

Prostředky pro rozvoj venkova

Druhým zdrojem je Program rozvoje venkova, jehož prostředky nejsou určeny na přímou podporu zemědělské produkce, ale podporují, jak již název napovídá, rozvoj venkova. V rámci jakých opatření mohou čerpat prostředky chovatelé koní?

  • Podpora cestovního ruchu

Jedná se o dotace na tvorbu koňských stezek, výstavbu objektů nebo ploch sloužících ke sportovnímu a rekreačnímu využití (jízdárny…) a k jejich rekonstrukci nebo modernizaci.

  • Modernizace zemědělských podniků

Tyto dotace se mohou týkat výstavby, oprav a modernizací stájí, prostorů pro skladování techniky a krmiva, pořízení nových technologií k chovu koní.

  • Obnova a rozvoj vesnic

V rámci těchto opatření lze získat prostředky například pro vznik a provozování jezdeckého klubu.

Jezdecké oddíly mohou získat prostředky i od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to v rámci státních podpůrných programů.

Prostředky z Evropské unie

Chovatelé koní mohou dnes žádat i o prostředky z fondů EU, ale získat je bývá poměrně pracné. Je zde velká administrační náročnost. Celý projekt navíc musí být předfinancován žadatelem, protože žádost o proplacení z prostředků EU je možno podat až po dokončení projektu.

Chovatelé koní by měli neustále sledovat všechny informační zdroje, a své záměry realizovat pečlivě a cílevědomě. Čerpání dotací není jen tak, je třeba plnit potřebné podmínky.

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.