Cval je třídobý chod a patří spolu s krokem a klusem k základním chodům koně. Je z nich nejrychlejší. Má tři fáze. Rozlišujeme cval na pravou nebo na levou nohu. Dále rozlišujeme cval pracovní, shromážděný, střední a prodloužený.

Cval vlevo má nohosled:

  • Pravá zadní
  • Současně pravá přední a levá zadní
  • Levá přední
  • Fáze vznosu, kdy se země nedotýká ani jedna končetina

Cval vpravo má nohosled:

  • Levá zadní
  • Současně levá přední a pravá zadní
  • Pravá přední
  • Fáze vznosu

Ve cvalu se koně pohybují rychlostí 30 až 40 km/h. Při velmi rychlém cvalu o rychlosti 50 až 60 km/h může zadní noha na zem dopadat dříve, než přední, a tomuto chodu se říká trysk.

Kvalita cvalu se hodnotí podle jeho pravidelnosti, lehkosti a celkového dojmu.

Shromážděný cval

Jde o nejpomalejší a nejvznosnější cval. Hlavní podíl váhy nesou zadní končetiny. Předek je odlehčený a angažuje se záď. Skoky jsou kratší, lehčí a živější. Shromážděný cval budí dojem pohybu do kopce.

Pracovní cval

Jde o základní cval při práci na jízdárně. Je spíše pomalejší. Není při něm vyžadováno takové shromáždění, jde o něco mezi shromážděným a středním cvalem. Kůň se ohybuje v dobré rovnováze, zůstává „na přilnutí“, jde dopředu v lehkých, stejných a kadencovaných skocích a „dobrou akcí zádě“.

Střední cval

Jde o chod mezi pracovním a prodlouženým cvalem. Cvalové skoky jsou při něm delší, déle trvá fáze vznosu, a kůň celkově prodlužuje svůj rámec.

Prodloužený cval

Tento cval má maximální možné prodloužení cvalových skoků. Záleží na délce cvalových skoků, nikoliv na rychlosti. Kůň zůstává na přilnutí, jezdec mu ale dovolí snížení hlavy a prodloužení krku bez hledání oporu v udidle.

Trysk

Trysk je na rozdíl od cvalu čtyřdobý chod. Nohy, které ve cvalu dopadají společně, v trysku dopadají odděleně. Kůň prodlužuje krok a dohází k delší fázi vznosu.

Kontracval

Jde o cval, který je požadován na opačnou stranu, než je pro koně přirozené. Jde o cval vlevo na oblouku doprava nebo cval vpravo na oblouku doleva. Je předváděn v drezurních soutěžích. Kontracval zvyšuje ohebnost koně. Kůň udržuje ohnutí směrem ven z kruhu, není shoda mezi ohnutím páteře koně a linií kruhu.

Křižování

Kůň cválá předními končetinami na jinou stranu, než končetinami zadními. Jde o cval nepohodlný pro jezdce, a má negativní vliv na stabilitu a fyzický rozvoj koně. Měl by se prací a tréninkem odstranit. Vyskytuje se především u mladých koní, nebo u koní málo přiježděných.

Změny ve cvalu

Jednoduchá změna cvalu

Při této změně cvalu z jedné strany na druhou přejde kůň nejprve přímo do kroku a po dvou až třech krocích zaskočí přímo do cvalu na opačnou nohu.

Přeskok

Změna cvalu, provedená ve fázi vznosu. Přeskoky mohou být prováděny i v sériích například každý třetí, druhý nebo každý skok).

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.